Juridiske / Lovbestemt / Rettslige forhold

Alle involverte i registreringen av .co.no domenenavn må følge visse regler. Disse er lagt ut i denne juridiske delen som inneholder de generelle registrerings vilkårene (Terms and Conditions), Sunrise retningslinjer (Sunrise policy ), tvisteløsning (Dispute Resolution) og Non Disclosure Agreement (Non Disclosure Agreement) for registrarene som planlegger å søke om CoDNS godkjennelse.

Dokument
Gjeldende dokument gjelder for alle .co.no domenenavn registreringer.

Sunrise politikk
Co.no toppdomenet vil bli lansert med en såkalt "Sunrise" periode. Sunrise politikken er gjeldende regelverk i denne fasen. Mer informasjon om Sunrise.

NDA
Registrarer som er interessert i å bli godkjent registrar, trenger å sende et signert Non Disclosure Agreement (NDA) dokument. Til gjengjeld får registraren også tilgang til den beskyttede delen av nettstedet med ytterligere registrar informasjon, priser, API osv.

Domenenavn tvister / ADR
Co.no operatøren tilbyr en alternativ fremgangsmåte for å løse tvister om .co.no domenenavn. Det kalles en ADR (Alternativ Tvisteløsning) fremgangsmåte. Det er et alternativ til en vanlig domstol prosedyre. ADR er lettere for en tredjepart med lang erfaring på dette feltet.

Via direkte linken i venstre undermeny finner du ADR-reglene, gebyrer og all annen relevant informasjon.

 

Registrar AreaNewsletter

Sign up today !

Receive the latest news.