ADR

Domenenavn registreringer kan alltid bli utfordret i en vanlig domstol. Operatøren har utnevnt den tsjekkiske voldgiftsdom retten, som alternativ tvisteløsning for domenenavn som bærer ".co.no" ending, slik at en kan tillate et raskere og “jevnere” oppgjør av potensielle konflikter. En ADR er vanligvis raskere, ofte billigere og mer praktisk enn en tradisjonell rettssak.

Den tsjekkiske voldgift domstolens avgjørelser er bindende, med mindre en tapende part velger å klage på vedtaket gjennom en vanlig domstol.

Prosess:

En ADR sak er i motsetning til tradisjonelle rettssaker annerledes på flere måter:
• avgjørelsen blir gjort av deltakere, ikke dommere. Deltakere er trukket fra en gruppe av åndsverk eksperter over hele Europa.
• Prosessen utføres online. Korrespondansen mellom alle parter skjer via CAC elektroniske plattform og e-post.
• Prosessen gjennomføres vanligvis på engelsk.
• For at et .CO.NO domenenavn skal overføres til klageren, som følge av en ADR, må klageren være kvalifisert for .CO.NO navnet.

For mer informasjon om den tsjekkiske voldgiftsdom retten (Arbitration Court), henvises det til deres hjemmeside. For mer informasjon om ADR eller å inngå en tvist om et .co.no domene, kan du se www.adr.eu.

 

Registrar AreaNewsletter

Sign up today !

Receive the latest news.