Registrarer


Registrarer er de organisasjoner eller enkeltpersoner som har tilgang til det automatiske systemet for å registrere .co.no domener. Co.no domenenavn kan bare registreres via registrarer som er godkjente av operatøren. En fullstendig liste over registrarer der, .co.no domener kan registreres, er synlig her .Hvis du er interessert i å bli en registrar du kan lese den fullstendige prosedyren, forklart her .

 

 

 

Registrar AreaNewsletter

Sign up today !

Receive the latest news.